Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach

Powiatowy Urząd Pracy
w Ropczycach

ul. NMP 2, 39-100 Ropczyce

tel. 17 2218172
e-mail:

zobacz dojazd
Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Oferty pracy » Oferty pracy na rynku lokalnym

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
Formy archiwalne

q9rMpe_jxhcvM8-6b4sstH7m3IN-C3PN2f7LyIZXIwV06zv5BquLOsKGDN6gwB8OW9lnNBVPJ-tjeARtFuCTIg

OzhkgroMZUHbLiaOV-u_O56kiNvKHB7XbhSkhTpWBrF06zv5BquLOsKGDN6gwB8OW9lnNBVPJ-tjeARtFuCTIg

X4Gt3TFKK1l8q-DrHLu5pFDmNYPgAZC-lJYdw0Ghr2106zv5BquLOsKGDN6gwB8OW9lnNBVPJ-tjeARtFuCTIg

seEMf-mUy-MK189904h8lcAeMItW4ql6L9fed15r1wR06zv5BquLOsKGDN6gwB8OW9lnNBVPJ-tjeARtFuCTIg

1eHbpjZGzATB_VbbkxjGVSuVaPdCR4lzF24OLWWfgV506zv5BquLOsKGDN6gwB8OW9lnNBVPJ-tjeARtFuCTIg

DHzp9BKwDP-ZY08Cs1c4vW3WxRFFJzVnaKTUAFkQbnB06zv5BquLOsKGDN6gwB8OW9lnNBVPJ-tjeARtFuCTIg

dSzfo0K80PT7cBCKgw7e5HnRw7Vd0lNTvMYXhSjsUjF06zv5BquLOsKGDN6gwB8OW9lnNBVPJ-tjeARtFuCTIg

Nn0Jpr8ZcNQrx4evAAIxaix-Kg4pV3I2yDB-fnVXixl06zv5BquLOsKGDN6gwB8OW9lnNBVPJ-tjeARtFuCTIg

ZDD5K1AXvCW2Ncyj8-VIGqVNrGFl-K5Mw7xcCmvIwJx06zv5BquLOsKGDN6gwB8OW9lnNBVPJ-tjeARtFuCTIg

Oferty pracy na rynku lokalnym

Oferty pracy na rynku lokalnym znajdują się pod adresem

Centralnej Bazy Ofert Pracy


Urząd realizuje zadania z zakresu pośrednictwa pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców, w tym:

 • udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
 • pozyskiwanie ofert pracy,
 • upowszechnianie ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy,
 • udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
 • informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
 • inicjowanie i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,
 • współdziałanie z innymi urzędami pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania,
 • informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach,
 • współpraca z wojewódzkim urzędem pracy w działaniach w zakresie pośrednictwa pracy o zasięgu ponadpowiatowym,
 • pośrednictwo pracy, o którym mowa w pkt. 1–9, związane jest ze swobodnym przepływem pracowników na terenie państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a–c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach runku pracy, w ramach sieci EURES.

Podstawa prawna:

 • art. 36 i 36a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 645).

Pośrednictwo pracy dla bezrobotnych, poszukujących pracy oraz dla pracodawców jest prowadzone nieodpłatnie, zgodnie z zasadami dostępności, dobrowolności, równości i jawności.

Uwaga Pracodawcy!

1. Oferty pracy zgłaszają pracodawcy do jednego powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu.

2. Zadania z zakresu upowszechniania oferty pracy, kontaktów z pracodawcą, kierowanie zarejestrowanych do pracodawcy realizuje urząd pracy, który przyjął ofertę pracy.

3. Jeżeli urząd pracy nie dysponuje kandydatami spełniającymi wymagania określone w ofercie pracy, to udostępnia informacje o braku możliwości realizacji oferty innym powiatowym urzędom pracy co najmniej przez internetową bazę ofert pracy.

4. Pracodawca może nie wyrazić zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających jego identyfikację przez osoby niezarejestrowane w urzędzie pracy.

5. Oferta pracy, w związku z którą pracodawca nie wyraził zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających jego identyfikację jest udostępniana przez urząd pracy w pełnym zakresie wyłącznie tym bezrobotnym lub poszukującym pracy, którzy spełniają wymagania określone w ofercie i których urząd kieruje do pracy u tego pracodawcy.

6. Urząd nie może przyjąć oferty pracy, jeżeli pracodawca zawarł w ofercie wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną.

7. Urząd może nie przyjąć oferty pracy, w szczególności jeżeli pracodawca w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo jest objęty postępowaniem o naruszenie przepisów prawa pracy. W takiej sytuacji urząd uzasadni w formie pisemnej odmowę przyjęcia oferty pracy.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Renata Bielarska Pośrednik pracy 17 7407 110 rbielarska@pup-ropczyce.pl
Franciszka Cesarz Pośrednik pracy 17 2231 683 fcesarz@pup-ropczyce.pl
Elżbieta Dunaj-Kluz Pośrednik pracy 17 2231 698 edunaj@pup-ropczyce.pl
Joanna Jezioro Pośrednik pracy 17 2231 694 jjezioro@pup-ropczyce.pl
Jolanta Pęczkowska Pośrednik pracy 17 7407 111 jpeczkowska@pup-ropczyce.pl
Barbara Placek Pośrednik pracy 17 7407 112 bplacek@pup-ropczyce.pl
Marta Fąfara Doradca zawodowy 17 2231 686 mfafara@pup-ropczyce.pl
Renata Dąbrowska Doradca zawodowy 17 2231 689 rdabrowska@pup-ropczyce.pl
Teresa Kisiel Doradca zawodowy 17 2231 670 tkisiel@pup-ropczyce.pl
Bożena Nowakowska Doradca zawodowy 17 2231 692 bnowakowska@pup-ropczyce.pl
Utworzono: 2016-08-24 09:29 | Redagował: Witold Cesarz 2016-08-24 12:18więcej

Redakcja strony: Oferty pracy na rynku lokalnym

 • Wprowadzenie informacji: Cesarz Witold 2016-08-24 09:29:53
 • Aktualizacja informacji: Cesarz Witold 2016-08-24 12:18:40
 • Wytworzenie informacji: Witold Cesarz 2016-08-24 09:29:53
 • Zatwierdzenie informacji: Cesarz Witold 2016-08-24 12:18:40
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 85760
 • TsmzH5Rj_qYm0lEaOYE0cdWxyKMvPKuUkJmhptlFHf2huuUUPt5cm8g9zkQLJnXsMz7LWLU9q3lzaaxdBnx1zQ

 • dL3HOYYTP-7c0lU4krvZQz5dlyI6CqVffgC8BUREIx2huuUUPt5cm8g9zkQLJnXsMz7LWLU9q3lzaaxdBnx1zQ

 • vG4ZjGnuBdRTmlm4Xs-c6DbkbuN4C0fETxUEjFacOJqhuuUUPt5cm8g9zkQLJnXsMz7LWLU9q3lzaaxdBnx1zQ

 • TUNqesHouF0EEqdO0hTKnkznZU0R5CyY22Gb6ev5HcKhuuUUPt5cm8g9zkQLJnXsMz7LWLU9q3lzaaxdBnx1zQ

 • GLmBPPm3uLPyhh7SVeMUZorkEESiitCl9ZNsq95RvG-huuUUPt5cm8g9zkQLJnXsMz7LWLU9q3lzaaxdBnx1zQ

 • UOioKmJtkL7oU4aKlSuvvz-mTHkru7zwFZjjntacIlihuuUUPt5cm8g9zkQLJnXsMz7LWLU9q3lzaaxdBnx1zQ

 • k7NUhUN_2HtWgroTIN06G_UsRALcJAsgNBJDifVKmgihuuUUPt5cm8g9zkQLJnXsMz7LWLU9q3lzaaxdBnx1zQ

 • 3PESPIS2ntrI3pcGB21R9z-4ALiRb-ZZ5DDBRhmePcKhuuUUPt5cm8g9zkQLJnXsMz7LWLU9q3lzaaxdBnx1zQ

 • 0_cOQBMddw41A8zldL7Jw2oGGF-ppEnEquHR8GGM0HKhuuUUPt5cm8g9zkQLJnXsMz7LWLU9q3lzaaxdBnx1zQ

 • VMruie5tqTH2u6m1QwqBf9Hvs9nBokJZkJ8FhDJIbg106zv5BquLOsKGDN6gwB8OW9lnNBVPJ-tjeARtFuCTIg

 • nU4Bvkxb1i9vXvzCUo_ZjQZBlE8b23ZnRPH4mNmgX8V06zv5BquLOsKGDN6gwB8OW9lnNBVPJ-tjeARtFuCTIg

 • Ah4PoqeUfxhbkHkVNZ1T4gBnUMFhVZe31Xcg_4oy2FV06zv5BquLOsKGDN6gwB8OW9lnNBVPJ-tjeARtFuCTIg

 • EsU-TQ6Ht6wpNxcQEZZVPtvORlBG80d5Z4wPg1qFYLd06zv5BquLOsKGDN6gwB8OW9lnNBVPJ-tjeARtFuCTIg

 • dHXkZRK4Fo2cPeQ6GdqPiu6e93NTfFCabiQpW8T8LMF06zv5BquLOsKGDN6gwB8OW9lnNBVPJ-tjeARtFuCTIg

 • wJwiArmVfhL8FqPsyzAv7_VlQj6Ti70cnmCgz0Amsjl06zv5BquLOsKGDN6gwB8OW9lnNBVPJ-tjeARtFuCTIg

 • drZ0Qvp1aM9Sevg5K_qgx2qTAZ_xYenArZ1aQWZmxml06zv5BquLOsKGDN6gwB8OW9lnNBVPJ-tjeARtFuCTIg

 • CzJzSR6wDWg37xnYG29TBRsYX8aIIQ6jl6EmlI9Db2506zv5BquLOsKGDN6gwB8OW9lnNBVPJ-tjeARtFuCTIg

 • dtSlUIwiUvswAQZwnrc3EtwtOuuTparvkzi5YF4lf-506zv5BquLOsKGDN6gwB8OW9lnNBVPJ-tjeARtFuCTIg

 • QBA6_nlhCHpz46DAiaBFv1f06MU20QitBfd9n1yqeu906zv5BquLOsKGDN6gwB8OW9lnNBVPJ-tjeARtFuCTIg

 • vqK7rMeAXvdkcKe96Nf3gwZaHHLZB3Z4MhPde6BahUp06zv5BquLOsKGDN6gwB8OW9lnNBVPJ-tjeARtFuCTIg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Przykładowy tekst