Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach

Powiatowy Urząd Pracy
w Ropczycach

ul. NMP 2, 39-100 Ropczyce

tel. 17 2218172
e-mail:

zobacz dojazd
Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Oferty pracy » Oferty pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
Formy archiwalne

Nkh3WaI7wsPuOzuWhse_vhNb4-l32kTEGPuWLiwDCTo

w6I32yE5Lxs8Pde-nysi7ArP67FIAgDtF_f3NHHmoU0

Ddfu_F74M1M0zLfeJ4oiTgIKWj6P6kDbZDsbFPgUYQo

M3V1mLHTsRGcOI_s1nmFHqraH1PXdaPMeWubDB3l_3Q

l_CD3MvXCYLC5fsPNorvnoc9FLJq7xRe_02Y_Q5HYJg

qE7XvUSNH10ZhxgDA52Fw9ZcBr2QUJkLtlkYfyETELA

1G7aaeupK2oCnYHg8gO4Y38w6jFrpyqzd8WMvC4BJp4

PoSflJ-J0qDf72uZQOMMeaaTuzIfQvTrKtPZ8yvjYHA

I7eG3H_tUffu7OBKAa9uW8yHabPx-XUkit0vhA4A9f4

Oferty pracy

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach
ogłasza nabór kandydatów do pracy
w  Powiatowym Urzędzie Pracy w Ropczycach, ul. Najświętszej Marii Panny 2, 39-100 Ropczyce,
na wolne stanowisko urzędnicze
Administrator systemów komputerowych
w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym
WIĘCEJ INFORMACJI DOSTĘPNYCH NA STRONIE BIP:

http://www.bip.pup-ropczyce.pl/

Oferty pracy na rynku lokalnym znajdują się pod adresem

Centralnej Bazy Ofert Pracy

Urząd realizuje zadania z zakresu pośrednictwa pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców, w tym:

 • udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
 • pozyskiwanie ofert pracy,
 • upowszechnianie ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy,
 • udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
 • informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
 • inicjowanie i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,
 • współdziałanie z innymi urzędami pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania,
 • informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach,
 • współpraca z wojewódzkim urzędem pracy w działaniach w zakresie pośrednictwa pracy o zasięgu ponadpowiatowym,
 • pośrednictwo pracy, o którym mowa w pkt. 1–9, związane jest ze swobodnym przepływem pracowników na terenie państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a–c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach runku pracy, w ramach sieci EURES.

Podstawa prawna:

 • art. 36 i 36a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 645).

Pośrednictwo pracy dla bezrobotnych, poszukujących pracy oraz dla pracodawców jest prowadzone nieodpłatnie, zgodnie z zasadami dostępności, dobrowolności, równości i jawności.

Uwaga Pracodawcy!

1. Oferty pracy zgłaszają pracodawcy do jednego powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu.

2. Zadania z zakresu upowszechniania oferty pracy, kontaktów z pracodawcą, kierowanie zarejestrowanych do pracodawcy realizuje urząd pracy, który przyjął ofertę pracy.

3. Jeżeli urząd pracy nie dysponuje kandydatami spełniającymi wymagania określone w ofercie pracy, to udostępnia informacje o braku możliwości realizacji oferty innym powiatowym urzędom pracy co najmniej przez internetową bazę ofert pracy.

4. Pracodawca może nie wyrazić zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających jego identyfikację przez osoby niezarejestrowane w urzędzie pracy.

5. Oferta pracy, w związku z którą pracodawca nie wyraził zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających jego identyfikację jest udostępniana przez urząd pracy w pełnym zakresie wyłącznie tym bezrobotnym lub poszukującym pracy, którzy spełniają wymagania określone w ofercie i których urząd kieruje do pracy u tego pracodawcy.

6. Urząd nie może przyjąć oferty pracy, jeżeli pracodawca zawarł w ofercie wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną.

7. Urząd może nie przyjąć oferty pracy, w szczególności jeżeli pracodawca w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo jest objęty postępowaniem o naruszenie przepisów prawa pracy. W takiej sytuacji urząd uzasadni w formie pisemnej odmowę przyjęcia oferty pracy.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Renata Bielarska Pośrednik pracy 17 7407 110 rbielarska@pup-ropczyce.pl
Franciszka Cesarz Pośrednik pracy 17 2231 683 fcesarz@pup-ropczyce.pl
Elżbieta Dunaj-Kluz Pośrednik pracy 17 2231 698 edunaj@pup-ropczyce.pl
Joanna Jezioro Pośrednik pracy 17 2231 694 jjezioro@pup-ropczyce.pl
Jolanta Pęczkowska Pośrednik pracy 17 7407 111 jpeczkowska@pup-ropczyce.pl
Barbara Placek Pośrednik pracy 17 7407 112 bplacek@pup-ropczyce.pl
Marta Fąfara Doradca zawodowy 17 2231 686 mfafara@pup-ropczyce.pl
Renata Dąbrowska Doradca zawodowy 17 2231 689 rdabrowska@pup-ropczyce.pl
Teresa Kisiel Doradca zawodowy 17 2231 670 tkisiel@pup-ropczyce.pl
Bożena Nowakowska Doradca zawodowy 17 2231 692 bnowakowska@pup-ropczyce.pl
Utworzono: 2016-08-24 09:29 | Redagował: Tomasz Rataj 2018-03-09 10:22więcej

Redakcja strony: Oferty pracy

 • Wprowadzenie informacji: Cesarz Witold 2017-08-30 14:54:49
 • Aktualizacja informacji:    
 • Wytworzenie informacji: Witold Cesarz 2017-08-30 14:54:49
 • Zatwierdzenie informacji:    
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 49743
 • MNOEs1V5JonkG8elD2xHPPWnKw5bjk5yhfPlA4knIKQ

 • ofujZyexVeYO4AXG75T3QN48eIs48_o14JfIAyHC300

 • lo97BG99SrBOER0plmZevfOJBB2KQaS22T7bsXYsz70

 • FymVbNs4N8S-D8mwyEAApyWtoTZFBRpY-Z53e5esv0c

 • 3alPpTYhJ1mm4wffpGjAuoxwiiLiLqkPyrQJh1hacO0

 • gQLaCCMf0Vf31cr2Tq9_KSZSHSXC3nlEMjw4mOVcHZU

 • PIy72JNl6TiIJCh7RS09N_InHBNn7sfLyuKunzR6WPs

 • FASio29jxaELymkXanERBvveaHGPi5ndzpA5bYQtQ6s

 • L_-RzYittlYHg5o1E7SKIimDhrpxE0E06Qcvs5adCng

 • wGjQ8lB1cC7w_oXECALIwQ5RdSFRimHZlngw4PdBYA0

 • JQqQR2z6t8vfniYQwAOKOTyIacURyQMYAZ2hyta48V4

 • NXLn3ksoUT13B-VojyRlGBNKG1DYTpxzYHYEmuHq5uA

 • oG8Ve32AWs74e6yJCtWRBrFd7KaoRBwyYjEElS76ims

 • FPuZfyx87vqDPozBgVVa78NM476W_wFdtmgv9RclVLY

 • kUHd7UFO5zJqIwyQ--j9iQqzpsdz5HYd4SXo12XNiQc

 • -AZbNv1vxHyQ9qYB26AU61lfDcvOztZh9EP9jN4Oixk

 • 2X7EAqOCl6vxoBXeXtFsHlaaGAYR0c0A-RfB1gZW1cE

 • ijrIGI4skhueYM_UA1NdXkW10fTTZwPyC8d8IvSqMjg

 • eu5bqjBYkFcXk9zZQFIDpyUmaaw1nNgCThPf9lejlMA

 • 7sWT6SPDDDFFrEz61twKy3vge1ndZxyUXIxmCw719sU

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Przykładowy tekst