Strona główna / Klienci Indywidualni / Wysokość zasiłku

Wysokość zasiłku

Wysokość zasiłku zależy od udokumentowanego stażu pracy i wynosi:

 1. podstawowy (100%)
 • w okresie pierwszych trzech miesięcy  831,10 zł brutto; 717,30 zł netto,
 • w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku 652,60 zł brutto; 572,87 zł netto,
 1. obniżony (80%)
 • w okresie pierwszych trzech miesięcy 664,90 zł brutto; 583,06 zł netto,
 • w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku 522,10 zł brutto; 468,11 zł netto,
 1. podwyższony (120%)
 • w okresie pierwszych trzech miesięcy 997,40 zł brutto; 851,63 zł netto,
 • w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku 783,20 zł brutto; 678,71zł netto.

Zasiłek przysługuje za każdy dzień kalendarzowy od dnia rejestracji z wyjątkiem:

 • osób, które w 6 miesiącach przed zarejestrowaniem rozwiązały umowę, za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron - zasiłek przysługuje po 90 dniach od daty zarejestrowania na okres skrócony o 90 dni,
 • osób, które zgłosiły do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenie wykonywania działalności – zasiłek przysługuje po 90 dniach od daty zarejestrowania na okres skrócony o 90 dni,
 • osoby, z którymi w 6 miesiącach przed zarejestrowaniem rozwiązano stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika - zasiłek przysługuje po 180 dniach od daty zarejestrowania się na okres skrócony o 180 dni.

Prawo do zasiłku na tzw. okres uzupełniający przysługuje bezrobotnemu, który w okresie pobierania zasiłku utracił status bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni z powodu podjęcia pracy, pozarolniczej działalności lub uzyskania przychodu w wysokości przekraczającego połowę minimalnego wynagrodzenia jeżeli zarejestruje się w ciągu 14 dni od dnia ustania okoliczności  z powodu których wyrejestrował się.

Opracowała G. Szajnik