Strona główna / Klienci Indywidualni / Wysokość zasiłku

Wysokość zasiłku

Wysokość zasiłku zależy od udokumentowanego stażu pracy i wynosi:

 • podstawowy (100%)
 • w okresie pierwszych trzech miesięcy  823,60 zł brutto; 711,48 zł netto,
 • w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku 646,7 zł brutto; 568,50 zł netto,
 1. obniżony (80%)
 • w okresie pierwszych trzech miesięcy 658,88 zł brutto; 578,58 zł netto,
 • w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku 517,36 zł brutto; 463,80 zł netto,
 1. podwyższony (120%)
 • w okresie pierwszych trzech miesięcy 988,32 zł brutto; 844,37 zł netto,
 • w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku 776,04 zł brutto; 673,20 zł netto.

Zasiłek przysługuje za każdy dzień kalendarzowy po 7 dniach od dnia rejestracji z wyjątkiem:

 • osób, które w 6 miesiącach przed zarejestrowaniem rozwiązały umowę, za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron - zasiłek przysługuje po 90 dniach od daty zarejestrowania na okres skrócony o 90 dni,
 • osób, które zgłosiły do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenie wykonywania działalności – zasiłek przysługuje po 90 dniach od daty zarejestrowania na okres skrócony o 90 dni,
 • osoby, z którymi w 6 miesiącach przed zarejestrowaniem rozwiązano stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika - zasiłek przysługuje po 180 dniach od daty zarejestrowania się na okres skrócony o 180 dni.

Prawo do zasiłku na tzw. okres uzupełniający przysługuje bezrobotnemu, który w okresie pobierania zasiłku utracił status bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni z powodu podjęcia pracy, pozarolniczej działalności lub uzyskania przychodu w wysokości przekraczającego połowę minimalnego wynagrodzenia jeżeli zarejestruje się w ciągu 14 dni od dnia ustania okoliczności  z powodu których wyrejestrował się.

Opracowała G. Szajnik