Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach

Powiatowy Urząd Pracy
w Ropczycach

ul. NMP 2, 39-100 Ropczyce

tel. 17 2218172
e-mail:

zobacz dojazd
Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Formy aktywizacji » Przygotowanie zawodowe dorosłych

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
Formy archiwalne

-Dm9zjV0wDMDIjUMEZEqir3eDPQjPgCSepIID-Gp2wJ_9MbNr-DWVTggPSNKib4bgssYfLdZ2tBDneNK2TNZRg

Kf0NftlFObICHaaNwGyjTrfWo6m3WK7YCstyC2ec1SN_9MbNr-DWVTggPSNKib4bgssYfLdZ2tBDneNK2TNZRg

lynN7gx8K_1yF-GQivvBPz09qSsfiPmcuNH-RnpBxt5_9MbNr-DWVTggPSNKib4bgssYfLdZ2tBDneNK2TNZRg

rik-qz1r0kT2xqrhpwqmWH_I1u6KHonsACPG7_8VpPl_9MbNr-DWVTggPSNKib4bgssYfLdZ2tBDneNK2TNZRg

FMIk1VJMd_TIfPbQXec1Bs93-sXJ5xHpH6doFkjPF6d_9MbNr-DWVTggPSNKib4bgssYfLdZ2tBDneNK2TNZRg

xjjlR5tezDliCRm1b8Zgze424t7e6YGi2TDjvD3JZiZ_9MbNr-DWVTggPSNKib4bgssYfLdZ2tBDneNK2TNZRg

fJxnCeH_5Wdbx1QTH7_0Ql9S9qh-maRXp5p1BYwQIS9_9MbNr-DWVTggPSNKib4bgssYfLdZ2tBDneNK2TNZRg

YA5wIWDKBesokPvigU11Au1Z9X3WPqjKFM0ZbOZhw6p_9MbNr-DWVTggPSNKib4bgssYfLdZ2tBDneNK2TNZRg

d4WEKb6ArkXUEy9HWV8eI8E9a-Y12B7PlfWf7_L8AUB_9MbNr-DWVTggPSNKib4bgssYfLdZ2tBDneNK2TNZRg

Przygotowanie zawodowe dorosłych

Przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się na podstawie umowy - zawartej przez Starostę (Urząd Pracy) z Pracodawcą - w formie:

 • trwającej od 6 do 12 miesięcy praktycznej nauki zawodu umożliwiającej przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub przystąpienie do egzaminu czeladniczego,
 • trwającego od 3 do 6 miesięcy przyuczenia do pracy w celu zdobycia wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych.

Wymiar czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych nie może przekraczać 8 godzin zegarowych dziennie i 40 godzin tygodniowo. Nabywanie umiejętności praktycznych jest realizowane u pracodawcy i obejmuje co najmniej 80% czasu odbywania przygotowania zawodowego.

Uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych starosta może sfinansować koszty przejazdu do miejsca odbywania przygotowania zawodowego lub koszty zakwaterowania. Koszty badań lekarskich uczestnika przygotowania oraz koszty egzaminów pokrywa się z Funduszu Pracy.

Na podstawie umowy o organizację przygotowania zawodowego dorosłych Pracodawca otrzymuje (jest to pomoc de minimis):

 • refundację wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego, w szczególności wydatków na materiały i surowce, eksploatację maszyn i urządzeń, odzież roboczą, posiłki regeneracyjne i inne środki niezbędne do realizacji programu przygotowania zawodowego (kwota do wysokości 2% przeciętnego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc realizacji programu),
 • jednorazową premię w wysokości 400 zł za każdy pełny miesiąc programu przygotowania zawodowego, jeżeli uczestnik przygotowania zawodowego ukończy program i zda przewidziane egzaminy.

Podstawa prawna:

 • art. 53a–53l ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1065),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz. U. z 2014 r., poz. 497).

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Barbara Reguła  Specjalista ds. rozwoju zawodowego  17 2231 690  bregula@pup-ropczyce.pl
Utworzono: 2012-08-02 10:02 | Redagował: Witold Cesarz 2017-06-08 10:56-
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 4611
 • VdB1BOnenwPZosnR-QS80cYI1WNAZI7Unv6FcSjYBuXRYNMPqu1-v-krq5uURA_gxMis-X9BWSKgq87bbaW5hg

 • KR3uCP8vUO3Y268yt5GeKfif16SuGvd0YIT0hhJv30zRYNMPqu1-v-krq5uURA_gxMis-X9BWSKgq87bbaW5hg

 • XOyw1AGniV1esRH8BvstwJmjzUOVZJdHqmy8JLpxcwfRYNMPqu1-v-krq5uURA_gxMis-X9BWSKgq87bbaW5hg

 • mtyDDy5F72ewrzeKTQFFXaHftfB6-IXkOebsjSG90_vRYNMPqu1-v-krq5uURA_gxMis-X9BWSKgq87bbaW5hg

 • tGY7lGtVJAeJn9QLbuu4r7S_ggnTUbUgYPgyqRaZY-jRYNMPqu1-v-krq5uURA_gxMis-X9BWSKgq87bbaW5hg

 • Oh2mcOhRhi0_nECycHIpUTNvsxSP0VOl_HUopKze4CnRYNMPqu1-v-krq5uURA_gxMis-X9BWSKgq87bbaW5hg

 • CaO6QJEOx3TrkFnupwSBxq8_xXHXE7PjRx5G2ag4mwjRYNMPqu1-v-krq5uURA_gxMis-X9BWSKgq87bbaW5hg

 • JykJfkpEuZXMfLT9X4JIKGiZnQattjeRgKPOS0v32UXRYNMPqu1-v-krq5uURA_gxMis-X9BWSKgq87bbaW5hg

 • FWMwr97QrvvNG-mJdltcH13uXzzIe-YkhpRQoFeJaqzRYNMPqu1-v-krq5uURA_gxMis-X9BWSKgq87bbaW5hg

 • ZAhRK8TW8yVHbT-EXKh2UBZYUiKp5K5d0ux6bVvQlMB_9MbNr-DWVTggPSNKib4bgssYfLdZ2tBDneNK2TNZRg

 • z0zAUVifhERsAc-E7tbzHDXVyW3SbfqgDWz9JN598c9_9MbNr-DWVTggPSNKib4bgssYfLdZ2tBDneNK2TNZRg

 • j6xq07WJ_wdoGM9HXgkDvq5ZspmI9LQdcWhjtE3XUQR_9MbNr-DWVTggPSNKib4bgssYfLdZ2tBDneNK2TNZRg

 • v6K9G6awE0WDbppn0Eqx59_tDAJTS2Gq-HDZIF1ZjjF_9MbNr-DWVTggPSNKib4bgssYfLdZ2tBDneNK2TNZRg

 • mWrPFYyRffGt84wjnhP2mpSSGS5ejuXxR4XBujwGxdN_9MbNr-DWVTggPSNKib4bgssYfLdZ2tBDneNK2TNZRg

 • 3a43oNu_HoNt_bFF1iaSSSVzPmEJ_ee97acr0jR--Xx_9MbNr-DWVTggPSNKib4bgssYfLdZ2tBDneNK2TNZRg

 • YtQ57wDV5L_nreIhFKSkK4D8BPIBVww6k4jUmE3dDW5_9MbNr-DWVTggPSNKib4bgssYfLdZ2tBDneNK2TNZRg

 • t6JF7sxG6MKvXRFK1fPkXrWkXzBtrhu6LASxRpIl2NV_9MbNr-DWVTggPSNKib4bgssYfLdZ2tBDneNK2TNZRg

 • xCgdoMUpXFBPak-CLIRR4ldH7lf6JPCPyfKRPFg3pcJ_9MbNr-DWVTggPSNKib4bgssYfLdZ2tBDneNK2TNZRg

 • v_K8py9esuq0VtirMtiqvvEM8VKFjs5KGRYHGlDtv9t_9MbNr-DWVTggPSNKib4bgssYfLdZ2tBDneNK2TNZRg

 • qnpe6-tcbIKesjy1jPg5jItbB6TZ4ByBGI_QqudZSmd_9MbNr-DWVTggPSNKib4bgssYfLdZ2tBDneNK2TNZRg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Przykładowy tekst