Aktualności
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej (...)
12.11.2014 |
W związku z realizacją projektu pt. „CZAS NA BIZNES” w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Program Operacyjny Kapitał (...)
15.10.2014 |Informacja
01.10.2014 |Informacja
25.09.2014 |Informacja
Zobacz archiwum aktualności
Porady
Programami mogą być objęte osoby zakwalifikowane przez powiatowy urząd pracy (np. bezrobotni, pracownicy w okresie wypowiedzenia (...)
Wszystkie porady
Statystyki
Aktualizacja
2011-02-24
Dla Bezrobotnych
Dział zawiera najnowsze oferty pracy w Ropczycach, w regionie oraz niezbędne informacje dotyczące zasiłków, szkoleń i programów pomocowych.
Zobacz więcej
Dla Pracodawców
Dział zawiera potrzebne wnioski, formularze oraz informacje dotyczące zatrudniania osób bezrobotnych, zgłaszania miejsc pracy i środków pomocowych.
Zobacz więcej
Dla Niepełnosprawnych
Dział zawiera akty prawne oraz informacje o programach realizowanych przez PUP, które pomagają integrować społecznie osoby niepełnosprawne.
Zobacz więcej